Nisan Navara

Nisan Navara

Nisan Navara

Tehničke karakteristike i oprema automobila
Nisan Navara:

  •  uskoro kompletne karakteristike vozila

Cena iznajmljivanja za automobil

Nisan Navara
  • od 1 do 3 dana – 70 €
  • od 4 do 10 dana  – 60 €
  • preko 10 dana     – 50 €
  • na mesečnoj osnovi – 1300 €

 

Važna Napomena:

Ukoliko iznajmljujete vozilo na manji broj dana, kilometraža je ograničena na 200km po danu. Ukoliko je period iznajmljivanja preko 10 dana, imate neograničenu kilometražu.