Uslovi Najma

Opšti uslovi

 • Minimum 21 godina starosti
 • Minimum 3 godine posedovanja vozačke dozvole i obavezno na uvid
 • Obavezna identifikacija – lična karta ili pasoš na uvid
 • Obavezno obezbeđenje depozita prema cenovniku kompanije

 

Dužina najma

 • Minimalna dužina najma je 1 dan (24 časa)
 • Vreme preuzimanja i vraćanja vozila trebaju biti isti, uz toleranciju od 60 minuta zakašnjenja. Po isteku ovog prekoračenja dolazi do zaračunavanja novog dana najma vozila

 

Plaćanje i Depozit

 • Najam vozila se plaća prilikom preuzimanja vozila, i to kreditnom karticom (Visa, Mastercard, Diners, Amex), uplatom na račun (pravna lica) ili gotovinom
 • Depozit za vreme trajanja najma je obavezan, i polaže se gotovinski
 • Depozit se određuje prema cenovniku na osnovu grupe vozila i dužine najma

 

Preuzimanje i vraćanje vozila

 • Vozilo se može pruzeti i vratiti u našoj poslovnici, a moguća je i dostava odnosno vraćanje vozila izvan poslovnice, odnosno na odabranoj lokaciji
 • Vozilo se može preuzeti i vratiti i izvan standardnog radnog vremena, uz doplatu
 • JEDNOSMERNI DOMAĆI NAJAM u Srbiji je moguć uz dogovor i dodatno se naplaćuje
 • JEDNOSMERNI MEĐUNARODNI NAJAM je moguć uz doplatu u zavisnosti od udaljenosti
 • Prilikom preuzimanja i vraćanja vozila, obavezno je potpisivanje obrasca o stanju vozila, pri čemu savetujemo da zajedno sa našim službenikom dobro pregledate vozilo

 

Osiguranje vozila

Ovo osiguranje NE POKRIVA štete nastale u unutrašnjosti vozila, oštećenje guma i točkova, slomljen i /ili izgubljen ključ, štete nastale tankanjem pogrešne vrste goriva i štete nanete svesno ili nepažnjom. Sva nabrojana oštećenja biće naplaćena u punom iznosu u momentu kada se vozilo vrati. Ukoliko vam je potrebno dodatno osiguranje, obratite nam se!

POLICIJSKI ZAPISNIK JE OBAVEZAN ZA SVE VRSTE OSIGURANJA! Bez policijskog zapisnika, pun iznos štete i /ili krađe biće naplaćen od klijenta, bez obzira na vrstu kupljenog osiguranja. Zapisnik je potrebno sačiniti čak i u slučajevima kada klijent nije bio prisutan prilikom oštećenja vozila (npr. vozilo je oštećeno na parkingu od strane NN osobe).

 

POSTUPCI u slučaju nesreće, štete i krađe vozila

Klijent je obavezan da postupi na sledeći način:
- ODMAH da obavesti policiju i Polygram Plus rentakar o događaju i da postupi po njihovim instrukcijama.
- Da zapiše podatke o drugim učesnicima u nesreći, odnosno događaju
- Da ispuni izveštaj o nesreći/šteti prilikom vraćanja vozila
- Da napiše kratku izjavu u kojoj će opisati uzroke i okolnosti u kojima se desila nesreća/šteta

 

ZABRANE I NEOVLAŠĆENO UPRAVLJANJE VOZILOM

- ZABRANJENO je iznajmljenim vozilom putovati u sledeće države i područja: Rusija, Belorusija, Kosovo, Albanija, i Turska. OSIGURANJE NE VAŽI za ova područja.
- Zabranjeno je da se vozilom upravlja pod uticajem alkohola, lekova i droga. U ovim slučajevima, osiguranje NE VAŽI – klijentu se naplaćuje pun iznos štete/krađe.
– Iznajmljenim vozilom može upravljati samo lice koje je upisano kao vozač u ugovoru o najmu vozila. Dozvoljava se mogućnost da se upišu do dva dodatna vozača, uz odobrenje Polygram Plus Rent A Car-a, prilikom preuzimanja vozila.
– Zabranjeno je iznajmljeno vozilo davati na korišćenje neovlašćenim licima, licima koja nisu upisana u ugovor o najmu. U ovim slučajevima, osiguranje
NE VAŽI – klijentu se naplaćuje pun iznos štete/krađe.