Produženje najma

Produženje najma – Pitanja i Odgovori

 

Na koji način mogu produžiti najam vozila?
Najam se može produžiti telefonski samo na jedan dan uz saglasnost radnika Polygram-a. Za produženje na više dana mora lično da se dođe u našu kancelariju.

 

Šta se dešava ako bez Vašeg znanja produžim najam vozila?
U tom slučaju Vam se ne vraća depozit i sledeću put nećemo biti u mogućnosti da Vam iznajmimo vozilo.

 

Da li se i koliko naplaćujete ako zakasnim sa vraćanjem vozila?
Zakašnjenje vraćanja vozila do 60 minuta se toleriše, sve ostalo se naplaćuje kao ceo dan, takođe to ne znači da možete da vozite auto taj ceo dan.

 

Da li se uvek može produžiti najam?
Ako postoju mogućnost produženja najma neophodno je da to naglasite pri preuzimanju vozila, jer postoji mogućnost da smo vozilo već rezervisali drugoj osobi i nećemo biti u mogućnosti da Vam produžimo najam vozila.

Ostala pitanja i odgovori